Όροι Προϋποθέσεις

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού μας τόπου/ιστοσελίδας RadioScene.gr με την είσοδό του σε αυτόν κατανοεί και αποδέχεται πλήρως τους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και οι ενήλικες υποχρεούται να προστατεύσουν τους ανηλίκους. Το RadioScene.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό μας τόπο/ιστοσελίδα για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς.

Cookies λειτουργικότητας:
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων:
Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει” και το radio scene.gr δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση και δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή / και συμβουλών που παρέχονται.

Το radio scene.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες από αυτήν την σελίδα για οιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Οι επισκέπτες εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση οι επισκέπτες οφείλουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

 101 συνολικές προβολές,  3 προβολες σήμερα